Building the Future of Health

Gordon Price
Simon Fraser University Vancouver

Vancouverism: The Future of the City in a Sea of Green


Gordon Price is directeur van het Stadsprogramma (City Program) bij de Simon Fraser Universiteit in Vancouver. Hij is spreker geweest tijdens verscheidene internationale congressen, schrijft een maandelijkse column over maatschappelijke kwesties voor Business in Vancouver en voert rondleidingen en seminars over de ontwikkelingen binnen Vancouver. Ook blogt hij op Price Tags over stedelijke vraagstukken, met de nadruk op Vancouver, en brengt hij een elektronisch tijdschrift uit onder dezelfde naam.

Programma van deze spreker

Building the Future of Health is een initiatief van: