Building the Future of Health

Peter Steijn
Gemeente Utrecht

IABR Project Atelier Healthy Cities


Peter Steijn studeerde sociologie (Bouwen & Wonen en Planning & Beleid) in Utrecht en bouweconomie (postdoctoraal) aan de Universiteit Amsterdam. Werkte daarna in en voor middelgrote en grote steden. Achtereenvolgens: Utrecht (1978-85); Rotterdam (85-97); Arnhem (97-2000); Amsterdam (00-03); Zoetermeer (03-07); Nijmegen (07-13) en vanaf april 2013 weer in Utrecht. Peter Steijn startte zijn loopbaan als volkshuisvester pur sang, verbreedde zijn werkgebied naar ruimtelijke en stedelijke ontwikkelingsopgaven en was in diverse steden (Zoetermeer, Nijmegen, Utrecht) verantwoordelijk voor de ontwikkeling van stedelijke toekomstvisies in brede zin. Was in Amsterdam werkzaam als directeur van een samenwerkingsverband van woningcorporaties dat actief was in de Westelijke Tuinsteden, in Noord en op de Zuidas. Was in Nijmegen als gemeentelijk directeur verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Waalfront (binnenstedelijke herstructurering) en Waalsprong (Vinex) en voor de planvormig en start realisatie van Ruimte voor de Waal; drie grootschalige, samenhangende projecten in het kader van Nijmegen omarmt de Waal. In Utrecht is Peter sinds vorig jaar als lid van de Directieraad verantwoordelijk voor de thema’s Ruimtelijke Strategie (inclusief Leidsche Rijn en Stationsgebied), de Stad van Kennis en Cultuur en Duurzaamheid. Bovendien is hij trekker van de toekomstvisie Panorama Utrecht 2.030.

Programma van deze spreker

Building the Future of Health is een initiatief van: