Building the Future of Health

Jan Veuger
Kenniscentrum NoorderRuimte

Zorgvastgoed in de kinderschoenen


De rode draad in het curriculum vitae van Jan Veuger is strategisch management van (maatschappelijk) vastgoed in het bedrijfsleven en de corporatiesector. In 2014 promoveerde Jan aan de RSM Erasmus Universiteit Rotterdam, één van Europa 's top business scholen voor het onderwijs en in de top drie voor onderzoek. Onderwerp van onderzoek was de besturing van woningcorporaties. Jan is lector Maatschappelijk Vastgoed Kenniscentrum NoorderRuimte Hanzehogeschool en eigenaar/directeur van CORPORATE © Real Estate management, co-promotor, lid Committee of quality certificates (CKV) bij Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) en toezichthouder bij verschillende maatschappelijke organisaties. Verder is Jan Fellow of the Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) en auteur van verschillende boeken en (internationale) wetenschappelijk- en professionele publicaties.

Programma van deze spreker

Building the Future of Health is een initiatief van: