Building the Future of Health

Maarten Vieveen
Hanzehogeschool Groningen - Kenniscentrum NoorderRuimte

Hanzehogeschool NoorderRuimte symposium: Krimp en Welzijn deel 2


Maarten Vieveen doet promotieonderzoek vanuit het Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen. Zijn onderzoek gaat over erfgoedbenaderingen waarbij de energieopgave in historische gebouwen casuïstiek vormt.

Programma van deze spreker

Building the Future of Health is een initiatief van: