Building the Future of Health

Erzsi de Haan
Hanzehogeschool Groningen - Kenniscentrum NoorderRuimte

Hanzehogeschool NoorderRuimte symposium: Krimp en Welzijn deel 2


Erzsi de Haan is een promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen en het Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen. Haar onderzoek richt zich op burgerinitiatieven in krimpgebieden. De nadruk ligt hierbij op welke factoren bijdragen aan het succes van initiatieven en hoe de continu├»teit van de initiatieven wordt gewaarborgd. 

Programma van deze spreker

Building the Future of Health is een initiatief van: