Building the Future of Health

1 juni 12:15-13:45

ZIF workshop: Nieuwe initiatieven in de zorg deel 2


SintJan Kloosterburen: zorg + wonen + werken + cultuur


Anne Hilderink, beeldend kunstenaar is initiator en ontwikkelaar van het plan SintJan in Kloosterburen sinds 2006. SintJan is een burgerinitiatief op het oudste kloosterterrein van de provincie Groningen. Het plan is: met de geschiedenis en de traditie van deze plek als inspiratiebron, wonen, werken, zorg en cultuurbehoud zodanig met elkaar verbinden dat het dorp en de leefbaarheid versterkt wordt en de geschiedenis voor de toekomst bewaard blijft.

Moriko Kira, architect is sinds enkele jaren met dit plan verbonden. Het SintJanplan ziet Moriko als een belangrijke nieuwe werkwijze in dun bevolkt plattelandsgebied om vitaliteit en leefbaarheid te behouden. De huidige beleidskeuzes van overheid en instanties zijn gericht op stedelijk gebied en groei. De ontwikkeling van SintJan is gericht op continuïteit van kleine gemeenschappen op het platteland. Zij heeft als gast professor op de Kobe Universiteit in Japan studie gedaan met studenten op Kloosterburen.

In deze workshop zullen Moriko Kira en Anne Hilderink, de werkwijze toelichten en inzicht geven in de resultaten hiervan. Zij zullen toelichten hoe belangrijk het is om vanuit verschillende disciplines samen te werken en samen te ontwikkelen.

Beiden zijn er van overtuigd dat de plattelandsproblematiek in de hele westerse wereld voor de komende jaren een grote beleidsopgave is, dit is al zichtbaar in de zorg, maar geld ook voor andere voorzieningen.

Sprekers voor dit programma-onderdeel

Ook interessant

Tickets

Bestel hier uw congrestickets. Selecteer de voor u geschikte ticketsoort en stel zelf uw ticket samen door opties toe te voegen of weg te laten.

Lees meer

Sprekers

Building the Future of Health is een initiatief van: