Building the Future of Health

1 juni 10:00-11:30

Hanzehogeschool NoorderRuimte symposium: Krimp en welzijn deel 1Hoe borgen we zorg, zowel de cure als de care, in krimpgebieden? Hoe houden we het voorzieningenniveau op peil? Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen brengt de opgave in beeld en schetst mogelijke (ruimtelijke) oplossingsrichtingen. Met aandacht voor verschillende ruimtelijke schaalniveaus en de (eind)gebruikers, biedt het symposium inzicht in lopend onderzoek naar de gebouwde omgeving, zorgvoorzieningen, dienstverlening en bewonersinitiatieven.

Sprekers voor dit programma-onderdeel

Ook interessant

Tickets

Bestel hier uw congrestickets. Selecteer de voor u geschikte ticketsoort en stel zelf uw ticket samen door opties toe te voegen of weg te laten.

Lees meer

Sprekers

Building the Future of Health is een initiatief van: