Building the Future of Health

1 juni 17:45-18:15

Designing Health linkAges


Adding Insight to Aging-in-Community


Gezond ouder worden gaat niet alleen om het managen van chronische ziekten. Het gaat over de kwaliteit van leven, vitaliteit en een algemeen gevoel van welbevinden. In de Verenigde Staten is eenzaamheid een groot probleem onder meer dan de helft van oudere Amerikanen en die helft heeft een significant hoger sterfte cijfer dan de niet eenzame helft. LinkAges (“link across the generations”) is een modulaire community-based social support system ontworpen om volwassenen te helpen op succesvolle wijze ouder te worden binnen een gemeenschap. Het programma zet  technologie in om cross-generational sociale interacties mogelijk te maken en zodoende sociale isolatie aan te pakken en de negatieve gezondheidseffecten aan te pakken.

Sprekers voor dit programma-onderdeel

Ook interessant

Tickets

Bestel hier uw congrestickets. Selecteer de voor u geschikte ticketsoort en stel zelf uw ticket samen door opties toe te voegen of weg te laten.

Lees meer

Sprekers

Building the Future of Health is een initiatief van: